top of page

Tarieven

 

 • Het lesgeld bedraagt m.i.v. 1 januari 2022 € 60,- per maand met vier lesdagen en € 75 voor een maand met vijf lesdagen.

 • Eenmalig inschrijfgeld per gezin: € 15.

 • Afzwemmen ( incl. proefzwemmen) voor diploma A, B, C  en zwemvaardigheid kost € 25.  Als een leerling voor twee diploma's tegelijk afzwemt hoeft er maar voor één betaald  te worden.

 • De Kikkerbrevetten zijn gratis.

 • Een enkele keer vervalt een les door een feestdag. U betaalt daar dan niet voor.

 • Het missen van een les wegens ziekte of vakantie is voor eigen rekening.

 • Mocht uw kind langdurig ziek zijn dan kan een regeling met u getroffen worden.

 • Opzegging: Mocht U om de een of andere reden willen stoppen met de zwemlessen dan dient dit vier lessen vooraf te worden gemeld.

 • Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte zwemlessen.                                                                         

 • Privé-bijlessen voor al ingeschreven leerlingen kosten € 50 per halfuur

 • Privé-lessen voor nieuwe leerlingen kosten m.i.v. 1 januari 2023 € 60 per halfuur

Rekeningnummer NL26TRIO.0197.792.561 t.n.v. Kees van der Burg

bottom of page