Tarieven

 

 • Het lesgeld bedraagt m.i.v. 1 januari 2022 € 60,- per maand met vier lesdagen en € 75 voor een maand met vijf lesdagen.

 • Eenmalig inschrijfgeld per gezin: € 15.

 • Afzwemmen ( incl. proefzwemmen) voor diploma A, B, C  en zwemvaardigheid kost € 25.  Als een leerling voor twee diploma's tegelijk afzwemt hoeft er maar voor één betaald  te worden.

 • De Kikkerbrevetten zijn gratis.

 • Een enkele keer vervalt een les door een feestdag. U betaalt daar dan niet voor.

 • Het missen van een les wegens ziekte of vakantie is voor eigen rekening.

 • Mocht uw kind langdurig ziek zijn dan kan een regeling met u getroffen worden.

 • Opzegging: Mocht U om de een of andere reden willen stoppen met de zwemlessen dan dient dit vier lessen vooraf te worden gemeld.

 • Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte zwemlessen.                                                                         

 • Andere mogelijkheden                                                                                                                                            

 • Privélessen:      € 50,-    duur 30 minuten

 • Klasje van 2:     € 25,-    per leerling   duur 30 minuten 

 • Klasje van 3:     € 27,50  per leerling   duur 45 minuten

 • Klasje van 4:     € 21,-     per leerling  duur 45 minuten

Rekeningnummer NL26TRIO.0197.792.561 t.n.v. Kees van der Burg