Tarieven

 

 • Het lesgeld bedraagt  € 53,40- per maand.

 • Eenmalig inschrijfgeld per gezin: € 15.

 • Afzwemmen ( incl. proefzwemmen) voor diploma A, B, C  en zwemvaardigheid kost € 25.  Als een leerling voor twee diploma's tegelijk afzwemt hoeft er maar voor één betaald  te worden.

 • De Kikkerbrevetten zijn gratis.

 • Een aantal maanden per jaar zijn er 5 lesdagen, een heel enkele keer vervalt een les door een feestdag. U betaalt daar niet meer of minder voor.

 • Het missen van een les wegens ziekte of vakantie is voor eigen rekening.

 • Mocht uw kind langdurig ziek zijn dan wordt een regeling met u getroffen.

 • Opzegging: Mocht U om de een of andere reden willen stoppen met de zwemlessen dan dient dit vier lessen vooraf te worden gemeld.

 • Er vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte zwemlessen.                                                                         

 • Andere mogelijkheden;                                                                                                                                             

 • Privélessen:      € 50,-   30 minuten

 • Klasje van 2:     € 25,-   30 minuten 

 • Klasje van 3:     € 25, -  45 minuten

 • Klasje van 4:     € 20, -  45 minuten

Rekeningnummer NL26TRIO.0197.792.561 t.n.v. Kees van der Burg